Lightyear

Lightyear – ไลท์เยียร์

“Lightyear” ไม่ใช่เรื่องราวต้นกำเนิดของของเล่น Buzz Lightyear จากซีรี่ส์ “Toy Story” ของ Pixar เป็นเรื่องราวที่มาของเหตุผลที่ของเล่น Buzz Lightyear มาบรรจบกันในห้องนอนของ Andy คุณเห็นไหมว่า Andy’s Mom ซื้อของเล่น Buzz Lightyear…

Continue reading